Daily Archives: September 20, 2021

1 post

7 bước quy trình thiết kế phần mềm

7 Bước quy trình thiết kế phần mềm chuyên nghiệp

Quy trình thiết kế phần mềm giống như một cẩm nang tuyệt vời giúp lập trình viên tạo ra các sản phẩm hoàn thiện. Các tập đoàn công nghệ lớn hiện nay đều đầu tư vào nghiên cứu quá trình này nhằm hệ thống hóa quy trình lập trình phần […]