Daily Archives: February 27, 2023

1 post

máy trợ thở và máy thở

Máy trợ thở và máy thở khác nhau như thế nào?

Thiết bị máy trợ thở và máy thở trong y tế là chủ đề được nhiều người quan tâm. Hai thiết bị này đều có chức năng hỗ trợ tích cực cho hoạt động hô hấp khi hệ hô hấp của con người không hoạt động bình thường. Vậy máy […]