Daily Archives: February 17, 2020

1 post

Phần mềm dạy học trực tuyến

Top 5 phần mềm dạy học trực tuyến

Phần mềm dạy học trực tuyến ngày càng được sử dụng phổ biến. Nhất là trong thời đại 4.0, khi mà người học trở nên chủ động tiếp thu và lĩnh hội kiến thức. Nhưng có vô vàn phần mềm dạy học trực tuyến từ miễn phí cho tới mất […]